Ανασφάλιστα δημοτικά οχήματα-μηχανήματα PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Δ.ΧΥΤΑΣ   
Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 19:45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΟΧΗΜΑ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΚΗΥ 9060)(ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ)

25/11/2009

25/11/2010

INTERLIFE

ΤΟΥΟΤΑ 4Χ4 (ΚΗΙ 9540)

25/11/2009

25/11/2010

INTERLIFE

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΗΥ 9066)

25/11/2009

25/11/2010

INTERLIFE

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΕ 108843)

29/4/2010

29/4/2011

INTERLIFE

JCB (ΜΕ 102608)

10/4/2010

10/4/2011

INTERLIFE

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ (ΜΕ 102609)

10/4/2010

10/4/2011

INTERLIFE

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ) (ΚΗΙ 9536)

24/4/2010

24/4/2011

INTERLIFE

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΠΑΛΙΟ) (ΚΗΥ 9059)

16/3/2007

16/3/2008

PERSONAL

MAZDA 4X4 (KHY 5242)

25/11/2009

25/11/2010

INTERLIFE

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΗΙ 5719)

16/9/2009

16/3/2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ (ΚΗΙ 5726)

10/4/2010

10/4/2011

INTERLIFE

CARRARO (518436 ΑΠ)

20/1/2010

20/1/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

TOYOTA HILUX (KHH 4519)

25/11/2010

25/5/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES (ΚΗΗ 4508)

18/2/2011

18/2/2012

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

OPEL ΚΛΟΥΒΑ (ΚΗΙ 9548)

31/1/2011

31/1/2012

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ACTROS (ΚΗΙ 9501)

24/2/2011

24/2/2012

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO (ΚΗΙ 9539)

21/7/2010

21/7/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

JCB ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ (ΜΕ 67875)

9/3/2011

9/3/2012

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES (KHY 3069)

18/11/2010

18/11/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KUMATSU (ΜΕ 45749)

21/4/2010

21/4/2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

MAZDA 4X4 (ΚΗΥ 5245)

14/4/2010

14/4/2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ATECO (ΚΗΥ 5246)

14/4/2010

14/4/2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

JCB ΠΑΛΙΟ (ΜΕ 45763)

6/12/2010

6/12/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES (ΚΗΥ 5253)

10/5/2010

10/5/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ MF (ΑΜ 64125)

14/9/2010

14/9/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO (ΚΗΥ 5264)

17/11/2010

17/11/2011

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΣΚΟΥΠΑ - ΣΑΡΩΘΡΟ (ΜΕ 45780)

8/5/2010

8/5/2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΗΥ 9068)

26/9/2010

26/9/2011

INTERNATIONAL LIFE

JCB (ΜΕ 74426)

8/4/2011

8/4/2012

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

SUZUKI (ΕΡΝ 8169)

21/9/2010

21/1/2011

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΗΥ 9072)

7/4/2011

7/4/2012

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (ME 74430)

7/4/2011

7/4/2012

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ .

ΑΥΤA ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ .

ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ