Δύσκολο είναι να σχεδιάζεις και να δημιουργείς …
Συντάχθηκε απο τον/την Α.ΜΗΚΑ   
Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2013 14:56

Δύο μήνες συμπληρώνονται από τη λήξη ολοκλήρωσης του προγράμματος διαχείρισης αγροχημικών συσκευασιών ( Agrochepack), το οποίο εντάχθηκε το 2010 μετά από προσπάθειες δύο ετών  από τον πρώην Δήμο Νιγρίτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεσογειακών χωρών MED, και τα πρώτα σημάδια εγκατάλειψης στους πιλοτικούς σταθμούς απορρύπανσης όπου εφαρμοζόταν η μέθοδος του τριπλού ξεπλύματος των συσκευασιών, για να μεταφερθούν στη συνέχεια, τα ανακυκλώσιμα σε βιομηχανία ανακύκλωσης και τα υπόλοιπα (μη ανακυκλώσιμα) σε βιομηχανία για χρήση ως εναλλακτικά καύσιμα για ανάκτηση ενέργειας, είναι εμφανή επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την αγωνία μας για την συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Όταν το 2009 υποβάλλαμε ως Δήμος Νιγρίτας σε συνεργασία με δύο εμπνευσμένους καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους Δημήτρη Μπριασούλη και Μιλτιάδη Χισκάκη, πρόταση για χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν επτά εταίροι από πέντε μεσογειακές χώρες ( Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο ), το κάναμε μετά από επίμονη αναζήτηση λύσης στη διαχείριση των απόβλητων πλαστικών συσκευασιών των αγροχημικών στην περιοχή μας, διότι δυστυχώς όπως και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στην διαχείριση των απορριμμάτων και των απόβλητων στη χώρα μας το συγκεκριμένο ζήτημα  δεν έχει αντιμετωπιστεί και σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ  όπου υπήρξαν προσπάθειες δεν έχει επιλυθεί με τον βέλτιστο τρόπο.

 

Η συμμετοχή  στο πρόγραμμα μας έδωσε τη δυνατότητα, πέραν του γεγονότος ότι η περιοχή μας χαρακτηρίστηκε καινοτόμος - αφού ήταν η μόνη πρόταση σ’ αυτό το αντικείμενο που χρηματοδοτήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,- να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία  και να  παρουσιαστεί στο τέλος ένα  σύστημα διαχείρισης το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, προσαρμόζοντας ορισμένες παραμέτρους στις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Ένα άμεσο όφελος που προέκυψε επίσης ήταν η κατασκευή και η λειτουργία των δύο πιλοτικών σταθμών στο Φλάμπουρο και στο Πατρίκι και η λειτουργία τους για 8 μήνες που μας έδειξε το δρόμο της ορθολογικής διαχείρισης των πλαστικών συσκευασιών των αγροχημικών, η κακοδιαχείριση των οποίων αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες ρύπανσης του εδάφους, των υδάτινων πόρων και του αέρα.  Άλλωστε όλοι θυμόμαστε την πρότερη κατάσταση με την ανεξέλεγκτη ρίψη πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών στα χωράφια, στα ρέματα, ή την καύση τους μέσα σε αυτοσχέδιους μεταλλικούς κάδους ή ακόμη και την εναπόθεση τους σε ανεξέλεγκτες χωματερές αστικών απορριμμάτων.

Δυστυχώς δύο μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος επιστρέφουμε στην πρότερη κατάσταση.

Το επιχείρημα ορισμένων, μεταξύ αυτών και της σημερινής δημοτικής αρχής, «τι μπορούμε να κάνουμε αφού η χρηματοδότηση τελείωσε», φαντάζει αστείο, διότι το πρόγραμμα  σχεδιάστηκε, υποβλήθηκε και εντάχθηκε από το Δήμο Νιγρίτας το 2009 ως ανάγκη αντιμετώπισης της ρύπανσης του εδάφους και της αισθητικής υποβάθμισης της υπαίθρου. Σήμερα μετά την έρευνα και τη μελέτη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ινστιτούτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έχουμε τη γνώση , αλλά και τις εγκαταστάσεις το λειτουργικό κόστος των οποίων είναι πολύ μικρό.  ‘Άλλωστε η διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων δεν αποτελεί κύρια αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης; αν  όχι ποιός ο λόγος ύπαρξης δημοτικών τελών και φόρων;

Στη διάρκεια της θητείας μου ως Δήμαρχος  έδωσα ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των απορριμμάτων όχι επειδή μου επιβλήθηκε από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αλλά επειδή πιστεύω ότι οφείλουμε να εφαρμόζουμε  φιλικά  προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων.  Στο πλαίσιο αυτό ήμασταν ο πρώτος Δήμος στο Νομό Σερρών που υπογράψαμε σύμβαση με της «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» η οποία μας διέθεσε δωρεάν μπλε κάδους και ειδικό απορριμματοφόρο και εφαρμόσαμε  πρόγραμμα ανακύκλωσης από το 2007  (όταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας εφαρμοζόταν ήδη μια δεκαετία), όχι μόνο στο δικό μας δήμο αλλά και στους όμορους πρώην δήμους Βισαλτίας και Αχινού, χωρίς ποτέ να ζητήσουμε διαχειριστικό κόστος. ‘Ημασταν ο πρώτος Δήμος στο Νομό Σερρών που υπογράψαμε σύμβαση με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» η οποία μας διέθεσε εδικό container για τη συγκέντρωση λευκών και λοιπών συσκευών τα οποία μεταφερόταν σε μηνιαία βάση με δικό της κόστος σε κέντρο ανακύκλωσης. ‘Ήμασταν ο πρώτος Δήμος στο Νομό Σερρών που εντός των προθεσμιών (1/1/2009) που είχαν υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρήσαμε στην παύση λειτουργίας της ανεξέλεγκτης χωματερής στη Νιγρίτα και στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Νιγρίτας και Τερπνής και  υπογράψαμε σύμβαση για την εναπόθεση των αστικών απορριμμάτων με το Δήμο Σερρών, η οποία διεκόπη τον Μάρτιο του 2011 για να γυρίσουμε δυστυχώς μέχρι και λίγο καιρό πριν  στην τριτοκοσμική εικόνα της εναπόθεσης των αστικών απορριμμάτων στις ανεξέλεγκτες  χωματερές στη Σησαμιά και στο Λευκότοπο.

‘Ήμασταν αυτοί που με συνεχή προσπάθεια και αρωγή προς την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών πετύχαμε την έγκαιρη κατασκευή  του  σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) ο οποίος ολοκληρώθηκε μέσα στο 2010 και συμπληρωματικών έργων που δεν προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό , όπως η κατασκευή του δρόμου που συνδέει την  Ε.Ο.  Νιγρίτας – Φλαμπούρου  με την Ε.Ο. Νιγρίτας -  Θερμών.

‘Ήμασταν αυτοί που επιδιώκοντας ορθολογική διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων, δουλέψαμε μεθοδικά σε συνεργασία με τη Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για να πετύχουμε τελικά τον Ιούνιο του 2010 την ένταξη της Νιγρίτας και της Τερπνής στις επιλέξιμες περιοχές για χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ε.ΠΕΡ.Α.Α, γεγονός που μας έδωσε τη δυνατότητα να συντάξουμε ολοκληρωμένη πρόταση υποβολής (η οποία και υποβλήθηκε στις 13/1/2011 με δικές μας ενέργειες και προτροπή προς τη σημερινή δημοτική αρχή) για να εγκριθεί στη συνέχεια (Δκέμβριος 2011) η χρηματοδότηση του έργου «μελέτη & κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης  Νιγρίτας και  Τερπνής ύψους 11.538.446,23 €

Όλα αυτά δεν έγιναν  τυχαία, όπως τυχαία δεν σχεδιάστηκε και δεν χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα AGROCHEPACK, έγιναν στο πλαίσιο μιας συνολικής μεθοδικής προσπάθειας να δημιουργήσουμε υποδομές προς όφελος της  τοπικής κοινωνίας.

Το λιγότερο λοιπόν που απαιτούμε από τη σημερινή δημοτική αρχή, που έτυχε να βρίσκεται στο τιμόνι του δήμου αυτή την περίοδο, είναι να δείξει την ελάχιστη ευαισθησία στη συνέχεια των προγραμμάτων που σχεδιάσαμε και τα οποία  έχουν ανταποδοτικά οφέλη στην κοινωνία, εκτός κι αν η δημοτική αρχή θεωρεί ότι ο ρόλος της επιτυχίας ενός προγράμματος περιορίζεται  στην πραγματοποίηση εκδήλωσης με live μουσική για την τέρψη των συμμετεχόντων, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Σερρών η οποία οργανώθηκε από τη δημοτική αρχή και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους που διατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος AGROCHEPACK και στην οποία δεν συμμετείχε ούτε ένας χρήστης  ( αγρότης ) των παροχών του προγράμματος αν και αποδεδειγμένα  η πληρέστερη ενημέρωση τους θα συνέβαλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δράσης.

Αγγελική Μήκα

 

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Βισαλτίας